คลังเก็บหมวดหมู่: ไอทีน่ารู้

การใช้แท็บเล็ตเบื้องต้น

มาฝึกการใช้แท็บเล็ตเบื้องต้น เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการศึกษาหาความรู้ อำนวยความสะดวกให้การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ (ปี 2556) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้พัฒนาเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยแจกเครื่องแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป. 1 และ ม. 1 พร้อมระบบจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียน ได้ใช้จัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนระบบแท็บเล็ต เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอน จะมีประโยชน์มากหากถูกนำไปใช้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเทคโนโลยีดังกล่าว เรามาศึกษาวิธีการใช้เครื่องแท็บเล็ตเบื้องต้นกันเลย

การใช้แท็บเล็ตเบื้องต้น

วีดีโอจาก http://www.krutube.tv  โดย นายประสิทธิ์ เสมศรี ครูโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่

ลักษณะของ HTML

        ……..เกริ่นไว้นาไม่ได้เขียนต่อซักที มาเริ่มเรียนรู้ HTML กันต่อเลยนะครับ ครั้งนี้จะแนะนำลักษณะของ HTML กันก่อน ในแฟ้ม HTML จะมีแต่ข้อความล้วนๆ เท่านั้น แต่เมื่อแสดงผลแฟ้มด้วยโปรแกรม Web Browser เช่น IE , Firefox , Google Chrome เป็นต้น หรือเรียกว่า ท่องเว็บไซต์ กลับแสดงผลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง ในลักษณะมัลติมีเดียเลยทีเดียว นั่นเป็นเพราะว่า ลักษณะของ HTML เป็นการใช้รหัสข้อความ เพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในแฟ้ม HTML ในลักษณะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่างๆ ให้มาแสดงผลร่วมกัน ทำให้ดูเหมือนว่า ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดบรรจุอยู่ในแฟ้ม HTML นั่นเอง ดังนั้นสิ่งสำคัญของการสร้างเว็บ ด้วยการเขียน HTML  คือ เราเชื่อมโยงไปที่ไหน ควรมีข้อมูลปลายทางอยู่ด้วย หรือเรียกง่ายๆ ว่า ระวังลิงค์ขาด อ่านเพิ่มเติม ลักษณะของ HTML

มารู้จัก HTML กันก่อน

รู้จักภาษา HTML กันก่อน

        HTML  ย่อมาจาก HyperText Markup Language   เป็นมาตรฐานที่ใช้สร้างเว็บเพจ  ที่ออนไลน์กันบนโลกอินเทอร์เน็ต   เว็บเพจทั่วไปที่เราพบเห็น  ล้วนใช้ภาษา HTML ในการสร้างขึ้นทั้งสิ้น

แม้ว่าปัจจุบันจะมีโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถสร้างเว็บเพจได้แบบไม่ต้องรู้จักภาษา HTML  แต่เว็บเพจที่ได้ก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพื้นฐานของ  HTML  อยู่ดี  เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้โครงสร้างภาษา HTML ไว้บ้าง เราก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อ่านรหัส หรือแก้ไขโค๊ด บางอย่างได้   ทำให้เราเข้าใจโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้นมากขึ้นด้วย อ่านเพิ่มเติม มารู้จัก HTML กันก่อน