ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด ของนักเรียน

ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด ของนักเรียน

อบรมนักเรียนหน้าเสาธง วันที่ 9 ตุลาคม 2556

ตัวอย่างกรณีนี้ เช่น 

  • นักเรียนได้รับการอบรม สั่งสอนให้รู้ว่า ถ้าทิ้งขยะไม่เป็นที่ จะทำให้เกิดความสกปรก เกิดเชื้อโรค เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค สถานที่ก็ไม่สะอาด ไม่น่าอยู่ ไม่สวยงาม ……………แต่ก็ยังมีนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่อยู่…
  • นักเรียนได้รับการอบรม สั่งสอนให้รู้ว่า ยาเสพติดไม่ดี เสพแล้วติด ทำให้เสียสุขภาพ เสียเงิน เสียเรียน เสียเวลา ขาดสติยั้งคิด ถ้าเลิกไม่ได้ จะทำให้เสียอนาคต …………………แต่ก็ยังมีนักเรียนเสพยาเสพติดอยู่…
  • นักเรียนได้รับการอบรม สั่งสอนให้รู้ว่า การมีความรักที่เกินขอบเขตในวัยเรียน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งโรคติดต่อ ทั้งไม่มีสมาธิในการเรียน ยิ่งถ้าตั้งครรภ์ จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย อันเกิดจากความไม่พร้อม ที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คน ในเรื่องเรียน เงิน ความรู้ ความพร้อมด้านอื่นๆ อีกมากมาย …..แต่ก็ยังมีหลายคนที่ทำพฤติกรรมเหล่านี้อยู่….
  • นักเรียนได้รับการอบรม สั่งสอนให้รู้ว่า การแต่งกายที่ล่อแหลม ไม่มิดชิด แต่งตัวโป๊ ไปตามสถานที่ต่างๆ นั้นไม่เหมาะสม ดูไม่เหมาะแก่วัย สถานที่ และโอกาส ล่อแหล่มต่อการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นอันตราย …….แต่ก็ยังมีคนแต่งกายแบบนี้อยู่…

เป็นต้น

สาเหตุหลัก ๆ เกิดจาก นักเรียนมีความรู้แต่ไม่นำไปใช้ เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ติดเป็นนิสัย ปลูกฝังจนเป็นนิสัยที่เคยชิน หรือสันดาน นั่นแหละ เมื่อมาเรียนรู้ ก็รู้ เพื่อนำไปสอบ ให้จบๆ การศึกษาไป ไม่ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่กลับทำไปตามนิสัยที่เคยชิน เห็นจนเคยชิน คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา เรื่องที่ครูสอนหรืออ่านจากตำรา เลยเป็นเรื่องที่อยู่ในตำรา เรียนหนังสือ หรืออ่านตำรา เพื่อสอบให้ผ่าน แล้วก็ใช้ชีวิตไปตามความเคยชิน นั่นแสดงว่า ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้มีประโยชน์ต่อนักเรียนกลุ่มนี้เลย

ความจริง ถ้านักเรียนฝืนตัวเอง  ไม่ประพฤติตัวหลงใหลไปตามสิ่งแวดล้อมสังคมรอบตัวที่เลวร้าย แต่ให้ประพฤติตน ตามความรู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนหรืออ่านจากตำรา นักเรียนก็จะค่อยๆ พัฒนาตนเอง ไปตามสิ่งที่ถูกที่ควร ค่อยๆ ทำไป เปลี่ยนตนเองไป สักวัน ก็จะเป็นคนที่พัฒนาได้ไกล  ไกลเท่าที่เราจะเรียนรู้ได้ ไปตามความมุ่งหวัง เป้าหมาย ของชีวิต ที่ตั้งใจไว้ได้  จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ ไม่ใช่ เพ้อฝัน ไปวันๆ มันจะสำเร็จได้อย่างไร….

ครูโอ้ออนไลน์

Comments

comments