รายชื่อนักเรียนที่ปรึกษา 1/8 ปีการศึกษา 2554

ครูที่ปรึกษา  นายณัฏฐชัย ฉลาด

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รูปภาพ หมายเหตุ

1

27848

เด็กชายดิเรก งามกระโทก คลิก

2

27849

เด็กชายธนกฤต อุทัยอ่วม คลิก

3

27850

เด็กชายธนากร เรือนฉิมพลี คลิก

4

27851

เด็กชายธีรวัฒน์ แผละกระโทก คลิก

5

27852

เด็กชายธีระศักดิ์ กาจกระโทก คลิก

6

27853

เด็กชายนนท์ธวัช คามีศักดิ์ คลิก

7

27854

เด็กชายนัฐวุฒิ คล้ายกระโทก คลิก

8

27855

เด็กชายบงกช จางวรรณ คลิก

9

27856

เด็กชายพงศธร แว่นแสงจันทร์ คลิก

10

27857

เด็กชายพิชยา เชิดสระน้อย คลิก

11

27858

เด็กชายพิชิต ฉัตรจังหรีด คลิก

12

27859

เด็กชายพิธา กล้ากระโทก คลิก

13

27860

เด็กชายพินิจศักดิ์ เปรี้ยงกระโทก คลิก

14

27861

เด็กชายวรวุฒิ ปลอดกระโทก คลิก

15

27862

เด็กชายสุวัฒน์ โพธิ์กระโทก คลิก

16

27863

เด็กชายอโนชา ชูนาม คลิก

17

27864

เด็กชายอัครวัตร์ เจริญรัมย์ คลิก

18

27865

เด็กชายเอกลักษณ์ ไปล่กระโทก คลิก

19

27866

เด็กหญิงจริยา เจ็กมะเริง คลิก

20

27867

เด็กหญิงจิรพรรณ เชิญกระโทก คลิก

21

27868

เด็กหญิงณัฐนรี แคลนกระโทก คลิก

22

27869

เด็กหญิงณัฐวดี พอกขุนทด คลิก

23

27870

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญศิลป์ คลิก

24

27871

เด็กหญิงปานตะวัน บัวลาอ่อน คลิก

25

27872

เด็กหญิงปาริชาติ พิมายนอก คลิก

26

27873

เด็กหญิงพรรษา ทันค้า คลิก

27

27874

เด็กหญิงภนิดา เพียกเพีย คลิก

28

27875

เด็กหญิงรัตติกาล กกกระโทก

29

27876

เด็กหญิงวิราภรณ์ พลอยกระโทก คลิก

30

27877

เด็กหญิงวิลันดา เอนกลาง คลิก

31

27878

เด็กหญิงวิสนี รัตนรัก คลิก

32

27879

เด็กหญิงวีรวรรณ หมิวกระโทก คลิก

33

27880

เด็กหญิงศิริพร แก่ศรีโลหิต คลิก

34

27881

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประโคทัง คลิก

35

27882

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พิมพ์ทองครบุรี คลิก

36

27883

เด็กหญิงสายธาร เป้กระโทก คลิก

37

27884

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ปลอดกระโทก คลิก

38

27885

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ประจำวัน คลิก

39

27886

เด็กหญิงสุภัทรา การบรรจง คลิก

40

27887

เด็กหญิงสุภาวดี บุญชำนาญ คลิก

41

27888

เด็กหญิงอทิตยา แก่งกระโทก คลิก

42

28215

เด็กหญิงณัชชา บุญธนะ คลิก

43

28328

เด็กหญิงปนัดดา ปลิงกระโทก คลิก

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 1+8=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages