รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2554

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย

 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554

ที่ปรึกษาชุมนุม นายวีรชัย ฉลาด
ประธานชุมนุม  นางสาวอรณี  ด่านกระโทก  ม. 6/2

ลำดับ

ชื่อ  นามสกุล

ชั้น

1

เด็กชายฉัตรชัย  ฤทธิ์วงศ์นุรักษ์

3/3

2

นางสาวเยาลักษณ์  ขรเกษม

4/3

3

นางสาววัชรี  พูกระโทก

4/3

4

นางสาวมนทิรา  จอกกระโทก

4/3

5

นางสาวประภาภรณ์  เรือนฉิมพลี

4/3

6

นางสาววาสนา  ชัยพนัส

4/3

7

นางสาวสุมิตรา  เปลี่ยนกระโทก

4/3

8

นางสาวเสาวภา  ประจิตร

4/3

9

นายกิตติศักดิ์  กิแมน

4/10

10

นายวีระยุทธ  มุ่งฝอยกลาง

5/1

11

นายธนภูมิ  เติมกระโทก

5/2

12

นายชินวัตร  พอกระโทก

5/2

13

นายธีรวุฒิ  ภูละคร

5/2

14

นายศิวนัส  คล้ากระโทก

6/2

15

นายสหรัตน์  เนาขุนทด

6/2

16

นางสาวสุธินี  ด่านกระโทก

6/2

17

นางสาวสุริวรรณ  รัตนเลื่อนทอง

6/2

18

นางสาวสุกัญญา  ชาพล

6/2

19

นางสาวอรณี  ด่านกระโทก

6/2

20

นายจิรวัฒน์  สุวรรณรักษา

6/8

21

นางสาวโศภนิศ  พองผักแว่น

4/3

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 3+2=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages