ประวัติทั่วไป

ภาพประจำตัว ชื่อ นายณัฏฐชัย นามสกุล ฉลาด ชื่อเล่น โอ้ รับราชการ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31

การศึกษา

ลำดับ ระดับ วุฒิ สาขา สถาบัน
1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (จบ 2538) ม.4 – ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2538 เอ็นทรานซ์ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนกรมที่ดิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างศึกษามีอุปสรรคบางประการ จึงตัดสินใจลาออก เริ่มทำงานและศึกษาต่อภาคพิเศษ
2 ปริญญาตรี (จบ 2544) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
3 ปริญญาตรี (จบ 2545) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
4 ประกาศนียบัตร (จบ 2547) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
5 ปริญญาโท (จบ 2549) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 5+1=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี