รายชื่อนักเรียนที่ปรึกษา 2/8 – 3/8 ปีการศึกษา 2555-2556

ครูที่ปรึกษา  นายณัฏฐชัย ฉลาด และ นางวิยะดา ผิวสุข

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

รูปภาพ

หมายเหตุ

1

27645

เด็กชายกฤษฎา มูลกระโทก

คลิก

2

27698

เด็กชายเริงชัย เดชพร

คลิก

 ลาออก 1/55

3

27729

เด็กชายชัยกร ยืนยิ่ง

คลิก

4

27777

เด็กชายรัชชานนท์ กุศล

คลิก

5

27856

เด็กชายพงศธร แว่นแสงจันทร์

คลิก

6

27861

เด็กชายวรวุฒิ ปลอดกระโทก

คลิก

7

27971

เด็กชายจารุวัฒน์ สุขกระโทก

คลิก

8

27973

เด็กชายชัชวาลย์ ชูจิตต์

คลิก

 ย้ายออก 1/56

9

28027

เด็กชายอุดมศักดิ์ ม่วงกระโทก

คลิก

10

28058

เด็กชายรังสิมันต์ คลุ้มกระโทก

คลิก

11

28102

เด็กชายวิธวินท์ ศิริเมืองมูล

คลิก

12

28186

เด็กชายอัครชัย ฉะกระโทก

คลิก

13

27577

เด็กหญิงจิราพร ปิดจันทึก

คลิก

14

27600

เด็กหญิงสุภาพร หมิ่นกระโทก

คลิก

15

27673

เด็กหญิงลักษิกา นิตย์กระโทก

คลิก

16

27724

เด็กหญิงวิชิราภรณ์ ปุ๋ยกระโทก

คลิก

17

27745

เด็กหญิงกุลธิดา สุนทรรัตน์

คลิก

18

27758

เด็กหญิงรัตนา รอดกลาง

คลิก

19

27795

เด็กหญิงรัตนา สาคะเรศ

คลิก

20

27798

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ศิริปะรุ

คลิก

21

27837

เด็กหญิงภัทราวดี เพชรดอน

คลิก

22

27845

เด็กหญิงสุรัสวดี บุษดี

คลิก

23

27866

เด็กหญิงจริยา เจ๊กมะเริง

คลิก

24

27869

เด็กหญิงณัฐวดี พอกขุนทด

คลิก

25

27912

เด็กหญิงนิศารัตน์ มากกระโทก

คลิก

26

27922

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ นามขาม

คลิก

27

27949

เด็กหญิงกรรณิกา แอบครบุรี

คลิก

28

27950

เด็กหญิงเกตน์สิริ พรดร

คลิก

29

27988

เด็กหญิงกฤษณา สวาสดี

คลิก

30

28002

เด็กหญิงศิรินารถ โบขุนทด

คลิก

31

28005

เด็กหญิงสุพัตรา แต้มกระโทก

คลิก

32

28008

เด็กหญิงอัยลดา เลี่ยมกระโทก

คลิก

33

28044

เด็กหญิงศุภิสรา พร้อมสระน้อย

คลิก

34

28082

เด็กหญิงวรรณภา โสดามุข

คลิก

35

28112

เด็กหญิงณัฐพร พรหมกรณ์

คลิก

36

28161

เด็กหญิงวิสุทธิณี วิสุทธิศิริ

คลิก

37

28162

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผลิกระโทก

คลิก

38

28205

เด็กหญิงศิริพรรณ ปั่นกลาง

คลิก

39

28208

เด็กหญิงสุนิสา กาจกระโทก

คลิก

40

28209

เด็กหญิงโสรยา ปีบกระโทก

คลิก

41

29218

เด็กหญิงภัชรียา แก่นกระโทก

คลิก

 ย้ายเข้า 1/55

42

29245

เด็กชายจิรวัฒน์ พันธุ์กระโทก

คลิก

 ย้ายเข้า 2/55

43

30109

เด็กหญิงราตรี อาลัยรัมย์

คลิก

 ย้ายเข้า 1/56

 

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 1+6=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages