รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย  ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด
ประธานชุมนุม

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

หมายเหตุ

1

25288

นางสาวอาทิมา ฮาสูงเนิน

5/2

2

25363

นางสาวเยาวลักษณ์ ขรเกษม

5/3

3

25369

นางสาวโศภนิศ พองผักแว่น

5/3

4

28259

นางสาวอฒิญา ทันกลาง

5/3

5

25105

นางสาวประภาพร หงิมกระโทก

5/4

6

25149

นางสาวรุ้งตะวัน ผลผักแว่น

5/4

7

25235

นางสาวปิยนุช ชุ่มชื่นจังหรีด

5/4

8

25275

นางสาวพรพิมล แคลนกระโทก

5/4

9

25276

นางสาวพรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์

5/4

10

25456

นางสาววรรณิศา โพธิ์นอก

5/4

11

28241

นางสาวนลัทพร ดวงกระโทก

5/4

12

28243

นางสาวมณิสร ด้วงกระโทก

5/4

13

28244

นางสาววาสนา ชัยพนัช

5/4

14

28245

นางสาวสุมิตรา เปลี่ยนกระโทก

5/4

15

25314

นางสาวจันทิมา กมลธรรม

5/5

16

25493

นางสาวมนทิรา จอกกระโทก

5/6

17

28246

นางสาวเสาวภา ประจิตร

5/6

18

28249

นางสาวภัทราพร ขุนภูเขียว

5/6

19

28253

นางสาวเหมือนฝัน แตรครบุรี

5/6

20

25097

นางสาวจุฑามาศ คำพิบูลย์

5/9

21

25181

นางสาวกัลย์สุดา วิสาสะ

5/9

22

28297

นางสาววรรณนิษา เฉียบกระโทก

5/9

23

28301

นางสาวเพ็ญนภา มูลกระโทก

5/9

24

24174

นายวรวิช ทั่วสูงเนิน

6/1

25

24176

นายวีระยุทธ มุ่งฝอยกลาง

6/1

26

24219

นายณัฐนันท์ วันลักษณ์

6/1

27

27437

นายธีรวุฒิ ภูละคร

6/3

28

27479

นายสุรชัย อังชัญ

6/3

29

24408

นายนราวุฒิ ทิศกระโทก

6/5

30

24409

นายนวัตการ พลยูง

6/5

31

24694

นายสาวิตร ยาวิชัย

6/5

32

24169

นายธนภูมิ เติมกระโทก

6/6

33

24601

นายวัชรินทร์ กอบกระโทก

6/6

34

27442

นายธีรพล จอมกระโทก

6/6

Comments

comments

2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 5+2=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages