รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย  ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด และนางสาวรัตนาภรณ์ กมลผาด
ประธานชุมนุม
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
1 นางสาวอุทัยพร แตะกระโทก  5/1
2 นางสาวบุษรินทร์ แสงทองสกาว  5/1
3 นายสรศักดิ์  แก้วแสน  5/2
4 นางสาวเพ็ญนภา พันธ์ฮี้ค้า  5/8
5 นางสาวลาวัลย์ มูลกระโทก  5/8
6 นางสาวดาวประกาย ดอนกระโทก  5/8
7 นางสาววชิรา ไทยมะเริง  5/8
8 นางสาววิไลวรรณ กินสันเทียะ  5/8
9 นางสาวผกามาส ต่ำกระโทก  5/8
10 นางสาวณัฐพร พรหมกรณ์  5/8
11 นายตันติกร ดำรงค์ไทย  5/8
12 นางสาวสุนิสา กาจกระโทก  5/8

 

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* 1+5=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages