รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด
ประธานชุมนุม

ลำดับเลขประจำตัว
ชื่อ นามสกุล
ชั้นเลขที่
130203นายณัฐกานต์กริดกระโทก6/22
230721นายกริชติศักดิ์ประโตพะยัง6/23
333047นายณัฐวุฒิกูบกระโทก6/24
433048นายธนทัตเยื้องเปล6/25
533049นายน้ำเพชรเขียนขาบ6/26
633050นายอภินันท์ชิณวงษ์6/27
730137นางสาวนันท์นภัสอักษรครบุรี6/29
830142นางสาวปัณณพรสิทธิวงศ์6/210
930148นางสาวภณิดาแตะกระโทก6/211
1030192นางสาวศรีสุคนธ์ชุมกระโทก6/213
1130217นางสาวน้ำทิพย์ป่ากระโทก6/215
1230224นางสาวรินรดาจ๋ากระโทก6/216
1330230นางสาวศศิวิมลฝ่ายกระโทก6/217
1430317นางสาวพรทิพย์ป่ากระโทก6/223
1530429นางสาวกรนันท์อยู่ทะเล6/225
1630579นางสาวพรนัชชาชิดพลกรัง6/230
1733054นางสาวรัตติกาลกุยราพะเนาว์6/236
1833078นายศราวุฒิลุนศักดิ์6/55
1929702นางสาวลดาวรรณ์เผ็ดกระโทก6/56
2030178นางสาวธัญชนกคุ้มกุดขมิ้น6/57
2130186นางสาวมัทราวดีพรผักแว่น6/58
2230214นางสาวดวงพรแผละกระโทก6/59
2330221นางสาวพรปวีณ์แสนพะเนาว์6/510
2430237นางสาวอิสราสวนหนองปลิง6/511
2530269นางสาวณัชชาชัยเสนา6/512
2630270นางสาวณิชาภัทรไมล์วิสัย6/513
2730347นางสาวธิดารัตน์เพียรผักแว่น6/514
2830349นางสาวนันทการทับลือชัย6/515
2930401นางสาวมนัศญาลาภกระโทก6/517
3030434นางสาวชนิสรากล้ำสำโรง6/518
3130535นางสาวสุรัตน์สวดีธงกิ่ง6/519
3230573นางสาวทิพย์ตะวันควรกระโทก6/520
3330610นางสาวกฤติยาณีถมครบุรี6/521
3430612นางสาวจุฑารัตน์แปะกระโทก6/522
3530626นางสาวศันสนีย์ผลกลาง6/523
3630627นางสาวศิริพรครึบกระโทก6/524
3730654นางสาวกรพินธุ์ด่านกระโทก6/525
3830659นางสาวณัฐริณีชุมกระโทก6/526
3930676นางสาวอัญวดีขอนกระโทก6/527
4030787นางสาวจิราวรรณคชรักษ์6/528
4133079นางสาวชลธิชาครู่กระโทก6/529
4233080นางสาวนวพรรษปุ๋ยกระโทก6/530
4333081นางสาวนารีนาฎเณรสีนาค6/531
4433082นางสาววริษารวยสันเทียะ6/532
4533083นางสาวศรณ์ธัชนันท์ดวงกระโทก6/533
4633084นางสาวศศิประภาเนินกระโทก6/534
4730292นายนพรัตน์เจนผักแว่น6/91
4830303นางสาวกุลณัฐคันสูงเนิน6/95
4930306นางสาวโชษิตาซากระโทก6/96
5030321นางสาววีรดาดีนวนพะเนาว์6/97

Comments

comments

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Seo Packages