เรื่องทั้งหมดโดย ครูโอ้ออนไลน์

นายณัฏฐชัย ฉลาด ( โอ้ ) ครู ชำนาญการ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31