คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมห้องที่ปรึกษา

ห้องเรียนที่ปรึกษาของครูณัฏฐชัย ฉลาด (ครูโอ้ออนไลน์)

จะจบแล้วววว

นักเรียนห้อง 6/5 ทุกคน เหลือเวลาเรียนมัธยมไม่กี่เดือนแล้ว นักเรียนพร้อมหรือยัง ที่จะก้าวออกไปจากรั้วม่วง-ชมพู เพื่อเริ่มต้นเรียนในระดับอุดมศึกษา ช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเลือกการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ ให้นักเรียนตั้งใจเลือกสาขาที่จะเรียนด้วยความมีสติ รอบคอบ เพราะสิ่งที่เราเลือกเราต้องใช้ชีิวิตอยู่้กับมันตลอดชีวิต ถ้าเลือกผิดจะเสียเวลามาเริ่มใหม่ การเลือกสาขาที่เรียน นั้นต้องมองว่าเราต้องนำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่ได้เรียนให้จบๆ ไป เหมือนประถม มัธยม อีกแล้วนะ ช่วงนี้พยายามลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน พยายามสมัครหาที่เรียน และอ่านหนังสือ เตรียมสอบ ทั้งข้ัอเขียนและสอบสัมภาษณ์ให้ได้โดยเร็ว ขอให้นักเรียนประสบผลสำเร็จ หาที่เรียนได้ทุกคน