หลักการสำคัญอย่างไร

อบรมนักเรียน 

            มาฟังดูกัน…เอ้า…ยกตัวอย่างง่ายๆ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราสามารถคิด บวก ลบ คูณ หารได้ แต่อาจทำผิดก็ได้ ถ้าเราไม่รู้หรือไม่สนใจหลักการของมัน  คงไม่มีใคร บวก ลบ คูณ หาร ไม่เป็น นักเรียนลองคิดเลขข้อนี้ดูนะ   ฟังโจทย์นะ

จงหาค่านิพจน์ต่อไปนี้   2 + 2 x 2 – 2

ง่ายไหม… ใครตอบ 6    2     0     4  คำตอบพวกนี้มักจะมีอยู่ในตัวเลือกเสมอ เป็นกับดัก สำหรับดักคนไม่แม่นหลักการ  เฉลย…. อ่านเพิ่มเติม หลักการสำคัญอย่างไร

Comments

comments

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ : มีจริง ใครไม่เคยเห็น มาดูกันจ้า…

ใบขับขี่จักรยานขอบคุณที่มา : ครูจำนงค์ สงฆ์สังวรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ : มีจริง ใครไม่เคยเห็น มาดูกันจ้า…

Comments

comments

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี