คลังเก็บหมวดหมู่: หลวงพ่อฉัน

เผยแพร่เป็นธรรมทาน
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ เทวดารักษาตัวข้าพเจ้า บรรพบุรุษ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าที่ เจ้าทาง แม่นางธรณี ผีบ้านผีเรือน ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ สัมภเวสีทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวง ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกุศลนี้ และจงได้รับใในบุญกุศลนี้ โดยทั่วหน้ากันเทอญ ถ้าท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ถ้าท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป

…แล้วหลงเพลินความบ้าบิ่นสิ้นศีลธรรม… : หลวงตาฉัน

…แล้วหลงเพลินความบ้าบิ่นสิ้นศีลธรรม…
คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 …แล้วหลงเพลินความบ้าบิ่นสิ้นศีลธรรม… (จากสถานีวิทยุ หลวงตาฉัน วัดนิยมมาตา  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)

พระคุณแม่ : หลวงตาฉัน

พระคุณแม่
คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 พระคุณแม่ (จากสถานีวิทยุ หลวงตาฉัน วัดนิยมมาตา  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)

พระคุณพ่อ : หลวงตาฉัน

พระคุณพ่อ
คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 พระคุณพ่อ (จากสถานีวิทยุ หลวงตาฉัน วัดนิยมมาตา  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)