คลังเก็บหมวดหมู่: วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลงานนักเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558

ตัวอย่างผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โปรแกรมคำนวณหาค่ากลางทางสถิติอย่างง่าย

11 12 13 14 15

โปรแกรมคำนวณหาค่าถอดรากที่… อ่านเพิ่มเติม ผลงานนักเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 4 – ม. 6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558

1

อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

แข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปีการศึกษา 2555

  อ่านเพิ่มเติม แข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปีการศึกษา 2555