คลังเก็บหมวดหมู่: ข้อคิด ชีวิตครูคอมฯ

ข้อคิด คำคม ที่ใช้ดำเนินชีวิต ของครูคอมพิวเตอร์คนหนึ่ง

การทำดี (ที่สุด) บนความผิดนั้น ไม่มี…

การทำดี

อ่านเพิ่มเติม การทำดี (ที่สุด) บนความผิดนั้น ไม่มี…

การอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย…

การไหว้

อ่านเพิ่มเติม การอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย…