คลังเก็บหมวดหมู่: ห้องที่ปรึกษา

“พ่อแม่รักและเป็นห่วงเรามากที่สุด” จงอย่าทำให้ท่านเสียใจ อ่านแล้วบอกรักพ่อแม่ด้วยนะ…

คำพ่อแม่สอนลูก

อ่านเพิ่มเติม “พ่อแม่รักและเป็นห่วงเรามากที่สุด” จงอย่าทำให้ท่านเสียใจ อ่านแล้วบอกรักพ่อแม่ด้วยนะ…

การเตรียมการถ่ายรูปเพื่อติด ปพ.1 : บ ของนักเรียนชั้น ม. 3

นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมถ่ายรูปติดใบ ปพ. 1 : บ  ชำระเงินค่าดำเนินการ จำนวน 140 บาท ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556  โดยรวบรวมส่งที่ครูที่ปรึกษา เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบริหารวิชาการ ดำเนินการต่อไป

m3