คลังเก็บหมวดหมู่: แนะแนวการศึกษา

ด่วน!!! โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://olympic.sut.ac.th/olympic58/?step=1&index=2 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึง 7 สิงหาคม 2558 คลิกอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครฯ ได้ที่นี่ http://olympic.sut.ac.th/olympic/?name=objective

เส้นทางชีวิต จากสาวโรงงาน สู่ผู้พิพากษา…

จากเด็กบ้านนอก ขาดโอกาสศึกษาในระบบ พยายามศึกษาเล่าเรียนกศน. จนจบมัธยม ดั้นด้นเข้าทำงานโรงงาน เพื่อหาเงินศึกษาต่อ ครับสุดท้าย ความพยายาม ความมุ่งมั่น ความแน่วแน่ ในทางที่เหมาะสม ทำให้ประสบผลสำเร็จได้….ใครที่มีโอกาสแล้ว ยังปล่อยโอกาสทิ้งไป เสเพลไปวันๆ ยังไม่มีจุดหมาย…แล้วจะหาความก้าวหน้าได้อย่างไร…

อ่านเพิ่มเติม เส้นทางชีวิต จากสาวโรงงาน สู่ผู้พิพากษา…

จรรยาบรรณนักเรียนนักศึกษา 10 ประการ

ที่มา : ดร.จรวยพร ธรณินทร์