คลังเก็บหมวดหมู่: ผลงานนักเรียนที่ปรึกษา

รวมผลงานนักเรียนในที่ปรึกษา

ด.ช.พิชิต ฉัตรจังหรีด นักเรียนห้อง ม. 1/8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

ร่วมบรรเลงเพลงดนตรีไทย
ด.ช.พิชิต ฉัตรจังหรีด นักเรียนห้อง ม. 1/8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีไทย ในงานเหลียวหลัง แลหน้า นคราเมืองโชคชัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมราชพฤกษ์
ภาพวันซ้อมใหญ่


ภาพวันแสดงจริง