คลังเก็บป้ายกำกับ: บทความพิเศษ

วิธีอ่านหนังสือให้เข้าใจ ในแบบของครูโอ้

การอ่านเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ศึกษาหาความรู้ วิธีการอ่านอย่างไรให้เข้าใจในเรื่องที่อ่าน สามารถจับประเด็นที่สำคัญได้ สามารถนำข้อมูล ไปใช้คิดวิเคราะห์ในการทำข้อสอบ และใช้ประกอบการคิด ตัดสินใจ ในชีวิตประจำวัน หลายคนมักบ่นกันประจำว่า อ่านแล้วจำไม่ได้ อ่านแล้วไม่เข้าใจ

  • กรณีอ่านแล้วจำไม่ได้ เพราะไม่มีสมาธิในขณะอ่าน คืออ่านให้มันจบๆ ไป เท่านั้น อ่านเอาปริมาณ ว่าได้อ่าน ไม่ได้เน้นคุณภาพของการอ่าน มันก็จำไม่ได้ หรือบางคนก็อ่านแบบจำ เหมือนนกแก้วนกขุนทอง อาศัยจำเอาเป็นประโยค เป็นถ้อยคำ คือไม่เข้าใจที่มาที่ไป ไม่เข้าใจเนื้อหา เมื่อเวลาผ่านไปซักพักก็ลืม หรือบางครั้งหกล้มก็ลืมแล้ว แต่การจำแบบนี้ ไม่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ เพราะ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ก็จะนำไปใช้ไม่เป็น นำไปใช้สอบในห้องเรียนก็ได้เฉพาะส่วนของความจำแบบตรงๆ พลิกแพลงก็ไม่ได้ เรียกว่าเรียนจบไป ก็ลืมหมด หรือ คืนครูหมดแล้ว ประมาณนั้น อ่านเพิ่มเติม วิธีอ่านหนังสือให้เข้าใจ ในแบบของครูโอ้

วัยรุ่น วัยเรียน ทั้งหลาย

อยากให้วัยรุ่น วัยเรียน ทั้งหลาย ลองอ่านเรื่องนี้ เรื่องที่ครูโอ้อยากให้อ่าน อ่านแล้ว ให้ตัดอารมณ์ ตัดความรู้สึกออกไป ลองคิด วิเคราะห์ อย่างไร้อคติ ความลำเอียงเข้าข้างตัวเอง คิดอย่างเป็นเหตุและผล ที่สำคัญ อย่าคิดถึงแต่ตนเอง เพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียว ให้คิดถึงคนรอบข้างด้วย โดยเฉพาะครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง บุคคลใกล้ชิด และผู้มีบุญคุณทั้งหลาย คิดอะไรบ้าง คิดถึงความรัก ความห่วงใย ความหวังดี โดยปราศจากสิ่งตอบแทน ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ จากตัวเรา

คนที่หวังผลประโยชน์จากตัวเรา เขาจะพูด จะทำ แต่สิ่งที่เราชอบ ให้เห็น แต่สิ่งนั้น ดี หรือไม่ เขาไม่บอก เพราะอาจทำให้เสียผลประโยชน์ ที่เขาจะได้จากตัวเราไป ผิดกับผู้ที่รัก ห่วงใย หวังดี กับเราอย่างจริงใจ โดยไม่หวังประโยชน์ใดๆ จากเรา เขาจะขัดใจเรา ในสิ่งที่เราทำไม่เหมาะสม เขาไม่กลัวเราโกรธ เพราะเขาไม่ได้หวังประโยชน์จากเรา แต่เขาต้องการให้เราเป็นคนดี ได้ดี มีอนาคตที่สดใส ไม่อยากให้เรามานั่งเสียใจ ภายหลัง อ่านเพิ่มเติม วัยรุ่น วัยเรียน ทั้งหลาย

ดูแลวัยรุ่น วัยเรียนอย่างไร ให้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย

    ครูโอ้ มีเรื่องเป็นห่วงเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น FaceBook YouTube และเครือข่ายสังคมออนไลน์ตัวอื่นๆ ของเหล่าบรรดานักเรียน นักศึกษา หรือแม้แต่วัยรุ่นหนุ่มสาว ที่ยังไม่ตระหนักถึงว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำ อาจเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ เข้ามารวดเร็วมาก จนกระทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาที่ยังไม่พร้อมด้านการสอนเทคโนโลยีให้ผู้เรียน รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ ทำให้ขาดการดูแล ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่นเหล่านี้ ทำให้เด็กนักเรียน นักศึกษา และวัยรุ่นใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างไร้การดูแล ขาดการติดตามพฤติกรรมการใช้ พูดง่ายๆ ว่า เมื่อพวกเขาทำอะไรที่ไม่เหมาะสม ก็ไม่มีใครคอยบอก คอยเตือนเขา

อ่านเพิ่มเติม ดูแลวัยรุ่น วัยเรียนอย่างไร ให้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย