คลังเก็บป้ายกำกับ: บทความพิเศษ

“พ่อแม่รักและเป็นห่วงเรามากที่สุด” จงอย่าทำให้ท่านเสียใจ อ่านแล้วบอกรักพ่อแม่ด้วยนะ…

คำพ่อแม่สอนลูก

อ่านเพิ่มเติม “พ่อแม่รักและเป็นห่วงเรามากที่สุด” จงอย่าทำให้ท่านเสียใจ อ่านแล้วบอกรักพ่อแม่ด้วยนะ…

ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด ของนักเรียน

ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด ของนักเรียน

อบรมนักเรียนหน้าเสาธง วันที่ 9 ตุลาคม 2556

ตัวอย่างกรณีนี้ เช่น 

  • นักเรียนได้รับการอบรม สั่งสอนให้รู้ว่า ถ้าทิ้งขยะไม่เป็นที่ จะทำให้เกิดความสกปรก เกิดเชื้อโรค เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค สถานที่ก็ไม่สะอาด ไม่น่าอยู่ ไม่สวยงาม ……………แต่ก็ยังมีนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่อยู่…
  • นักเรียนได้รับการอบรม สั่งสอนให้รู้ว่า ยาเสพติดไม่ดี เสพแล้วติด ทำให้เสียสุขภาพ เสียเงิน เสียเรียน เสียเวลา ขาดสติยั้งคิด ถ้าเลิกไม่ได้ จะทำให้เสียอนาคต …………………แต่ก็ยังมีนักเรียนเสพยาเสพติดอยู่…
  • นักเรียนได้รับการอบรม สั่งสอนให้รู้ว่า การมีความรักที่เกินขอบเขตในวัยเรียน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งโรคติดต่อ ทั้งไม่มีสมาธิในการเรียน ยิ่งถ้าตั้งครรภ์ จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย อันเกิดจากความไม่พร้อม ที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คน ในเรื่องเรียน เงิน ความรู้ ความพร้อมด้านอื่นๆ อีกมากมาย …..แต่ก็ยังมีหลายคนที่ทำพฤติกรรมเหล่านี้อยู่….
  • นักเรียนได้รับการอบรม สั่งสอนให้รู้ว่า การแต่งกายที่ล่อแหลม ไม่มิดชิด แต่งตัวโป๊ ไปตามสถานที่ต่างๆ นั้นไม่เหมาะสม ดูไม่เหมาะแก่วัย สถานที่ และโอกาส ล่อแหล่มต่อการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นอันตราย …….แต่ก็ยังมีคนแต่งกายแบบนี้อยู่…

เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด ของนักเรียน

วิธีอ่านหนังสือให้เข้าใจ ในแบบของครูโอ้

การอ่านเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ศึกษาหาความรู้ วิธีการอ่านอย่างไรให้เข้าใจในเรื่องที่อ่าน สามารถจับประเด็นที่สำคัญได้ สามารถนำข้อมูล ไปใช้คิดวิเคราะห์ในการทำข้อสอบ และใช้ประกอบการคิด ตัดสินใจ ในชีวิตประจำวัน หลายคนมักบ่นกันประจำว่า อ่านแล้วจำไม่ได้ อ่านแล้วไม่เข้าใจ

  • กรณีอ่านแล้วจำไม่ได้ เพราะไม่มีสมาธิในขณะอ่าน คืออ่านให้มันจบๆ ไป เท่านั้น อ่านเอาปริมาณ ว่าได้อ่าน ไม่ได้เน้นคุณภาพของการอ่าน มันก็จำไม่ได้ หรือบางคนก็อ่านแบบจำ เหมือนนกแก้วนกขุนทอง อาศัยจำเอาเป็นประโยค เป็นถ้อยคำ คือไม่เข้าใจที่มาที่ไป ไม่เข้าใจเนื้อหา เมื่อเวลาผ่านไปซักพักก็ลืม หรือบางครั้งหกล้มก็ลืมแล้ว แต่การจำแบบนี้ ไม่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ เพราะ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ก็จะนำไปใช้ไม่เป็น นำไปใช้สอบในห้องเรียนก็ได้เฉพาะส่วนของความจำแบบตรงๆ พลิกแพลงก็ไม่ได้ เรียกว่าเรียนจบไป ก็ลืมหมด หรือ คืนครูหมดแล้ว ประมาณนั้น อ่านเพิ่มเติม วิธีอ่านหนังสือให้เข้าใจ ในแบบของครูโอ้