คลังเก็บหมวดหมู่: ข้อคิด ชีวิตครูคอมฯ

ข้อคิด คำคม ที่ใช้ดำเนินชีวิต ของครูคอมพิวเตอร์คนหนึ่ง

โอกาส

จงอย่าตัดโอกาสคนอื่น เพราะมันอาจเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาก็เป็นได้ โอกาสเพียงครั้งเดียวอาจทำให้คนประสบผลสำเร็จได้ บางคนมีโอกาสมากแต่ก็ใช้โอกาสเปลือง ไม่ประสบผลสำเร็จซักที  แต่บางคนมีโอกาสครั้งเดียว สามารถทำให้ประสบผลสำเร็จได้ เรียกว่าใช้โอกาสไม่เปลือง นักเรียนที่ต้องการประสบผลสำเร็จก็เช่นเดียวกัน ต้องหมั่นสร้างโอกาส ให้ตนเอง เราจะรอโอกาสอย่างเดียวไม่ได้  เพราะไม่รู้เมื่อไรจะมา หรือถ้ามาเราก็อาจจะไม่มีความพร้อม ซึ่งก็ทำให้พลาดโอกาสได้เช่นกัน ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน ของนักเรียนก็คือ  เมื่อนักเรียน เรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนต้องหมั่นหาสนามฝึก แข่งขัน ให้ได้ทดลองสมอง  อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราเรียนแล้ว เรามีความรู้พอที่จะสามารถแข่งขันกับคนอื่นๆ ได้บ้างหรือไม่ ถ้าไม่ประสบผลหรือสู้เขาไม่ได้ ก็กลับมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันใหม่ เตรียมตัวใหม่ ไม่กี่ครั้ง  แล้วนักเรียนจะทราบว่าความรู้ของเราจะเพิ่มขึ้น  ความมั่นใจในการแข่งขันก็มากขึ้น  ความพร้อมก็มากขึ้น  ความสำเร็จก็ตามมา  เอ้า สู้ๆๆๆ  เพื่ออนาคตของเราเอง  เพื่ออนาคตครอบครัว  เพื่ออนาคตสังคม  และเพื่ออนาคตประเทศชาติ

คนดี จะอยู่อย่างไร ในสังคมเลวร้าย

คนเรามักมองไม่เห็นความบกพร่องของตนเอง  หรือไม่ก็เห็นความบกพร่องของตนเองนั้นมันเล็กน้อยนัก  และที่น่าสังเกตอีกอย่างคือมักไม่รู้หน้าที่ของตนเอง  รู้แต่หน้าที่ของคนอื่น  ทำให้ไม่รู้จักตนเอง ไม่แก้ไขตนเอง  จะวิพากย์วิจารณ์ผู้อื่นว่าทำไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้ จะให้แต่ผู้อื่นแก้ไข แต่ตนเองไม่ทำ ไม่แก้ไขใดๆ  ทำตนเองเป็นศูนย์กลาง ทุกอย่างต้องปรับเข้าหาตน  ไม่สนใจสังคมส่วนรวม  เอาแต่กลุ่มตนเอง  ทำให้เกิดความวุ่นวาย  แบ่งเป็นกลุ่ม เป็นฝักเป็นฝ่าย  เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  เห็นผิดเป็นชอบ เพื่อความอยู่รอดของตน โดยไม่สนว่าใครจะเป็นอย่างไร  อย่าเห็นเพราะเพียงแค่ความผิดเล็กน้อยจึงทำ  อย่าเห็นเพราะความดีเล็กน้อยจึงไม่ทำ เพราะถ้าทุกคนคิดและทำเหมือนกัน เรื่องผิดเล็กๆ น้อยๆ  ก็ทำให้พังพินาศได้ และถ้าทุกคนคิดและทำเหมือนกัน เรื่องดีเล็กๆ น้อยๆ  ก็ทำให้ยิ่งใหญ่ได้ ข้อสังเกตของครูคอมฯ คนหนึ่ง