คลังเก็บป้ายกำกับ: งานศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ปีการศึกษา 2558

ได้รับรางวัล ลำดับที่ 15 ระดับเหรียญทองแดง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 4 – ม.6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์

1 อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 4 – ม. 6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558

1

อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักเรียนม.ต้น เป็นตัวแทนแข่งขันพัฒนาเว็บ ด้วย CMS ในงานศิลปหัตถกรรมปี 2555

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ครูณัฏฐชัย ฉลาด (ครูโอ้) ห้อง 604

อ่านเพิ่มเติม รับสมัครนักเรียนม.ต้น เป็นตัวแทนแข่งขันพัฒนาเว็บ ด้วย CMS ในงานศิลปหัตถกรรมปี 2555