คลังเก็บป้ายกำกับ: ผลงานนักเรียน

นักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พิมพ์ทองครบุรี  นักเรียนชั้น  ม.1/8 ได้รับรางวัล  นักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

ด.ช.พิชิต ฉัตรจังหรีด นักเรียนห้อง ม. 1/8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

ร่วมบรรเลงเพลงดนตรีไทย
ด.ช.พิชิต ฉัตรจังหรีด นักเรียนห้อง ม. 1/8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีไทย ในงานเหลียวหลัง แลหน้า นคราเมืองโชคชัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ณ หอประชุมราชพฤกษ์
ภาพวันซ้อมใหญ่


ภาพวันแสดงจริง