คลังเก็บป้ายกำกับ: ศิษย์เก่าโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

จะจบแล้วนะ อีกไม่กี่เดือน สำหรับ ม. 3 ปีการศึกษา 2559

3559

นักเรียนและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม จะจบแล้วนะ อีกไม่กี่เดือน สำหรับ ม. 3 ปีการศึกษา 2559

ขอบใจลูกศิษย์ที่แวะมาไหว้ครู

ขอให้ความดีที่ทำ ความกตัญญู กตเวที จงทำให้ลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จในชีวิต การเรียน การงาน และครอบครัว

ครูโอ้ออนไลน์