กิจกรรมสร้างสรรค์คณะผู้จัดทำ

ประวัติดองดึง

สรรพคุณของดองดึง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

โทษและข้อควรระวัง

สรรพคุณทางยา

ว่านประดับ

การใช้ดองดึงมาทำเป็นยา

สรุปสรรพคุณ

ติดต่อคณะผู้จัดทำ