คลังเก็บหมวดหมู่: หลวงพ่อฉัน

เผยแพร่เป็นธรรมทาน
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ เทวดารักษาตัวข้าพเจ้า บรรพบุรุษ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าที่ เจ้าทาง แม่นางธรณี ผีบ้านผีเรือน ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ สัมภเวสีทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวง ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกุศลนี้ และจงได้รับใในบุญกุศลนี้ โดยทั่วหน้ากันเทอญ ถ้าท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ถ้าท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป

ธรรมะ… : หลวงตาฉัน

…ธรรมะ… : หลวงตาฉัน
คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 …ธรรมะ… : หลวงตาฉัน… (จากสถานีวิทยุ หลวงตาฉัน วัดนิยมมาตา  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)

นิทานธรรม เรื่องหลวงตาเกิบ : หลวงตาฉัน

นิทานธรรม เรื่องหลวงตาเกิบ…
คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 …นิทานธรรม เรื่องหลวงตาเกิบ… (จากสถานีวิทยุ หลวงตาฉัน วัดนิยมมาตา  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)

…เชิญชวนพิมพ์หนังสือธรรมะ… : หลวงตาฉัน

…เชิญชวนพิมพ์หนังสือธรรมะ…
คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 …เชิญชวนพิมพ์หนังสือธรรมะ… (จากสถานีวิทยุ หลวงตาฉัน วัดนิยมมาตา  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)