คลังเก็บหมวดหมู่: สาระธรรม

ร่วมเรื่องราวธรรมะดีๆ จากพระอาจารย์ต่างๆ เผยแพร่เป็นธรรมทาน
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ เทวดารักษาตัวข้าพเจ้า บรรพบุรุษ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าที่ เจ้าทาง แม่นางธรณี ผีบ้านผีเรือน ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ สัมภเวสีทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวง ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกุศลนี้ และจงได้รับใในบุญกุศลนี้ โดยทั่วหน้ากันเทอญ ถ้าท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ถ้าท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป

การทำดี (ที่สุด) บนความผิดนั้น ไม่มี…

การทำดี

อ่านเพิ่มเติม การทำดี (ที่สุด) บนความผิดนั้น ไม่มี…

ขอให้เราอ่าน “หนังสือเล่มใน” ของเราบ้าง…

อ่านใจตนให้มาก

อ่านเพิ่มเติม ขอให้เราอ่าน “หนังสือเล่มใน” ของเราบ้าง…

อยากพบของจริง อย่าทิ้งพระ…ธรรมคำสอน…

อย่าอวดดี

อ่านเพิ่มเติม อยากพบของจริง อย่าทิ้งพระ…ธรรมคำสอน…