คลังเก็บหมวดหมู่: สาระธรรม

ร่วมเรื่องราวธรรมะดีๆ จากพระอาจารย์ต่างๆ เผยแพร่เป็นธรรมทาน
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ เทวดารักษาตัวข้าพเจ้า บรรพบุรุษ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าที่ เจ้าทาง แม่นางธรณี ผีบ้านผีเรือน ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ สัมภเวสีทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวง ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกุศลนี้ และจงได้รับใในบุญกุศลนี้ โดยทั่วหน้ากันเทอญ ถ้าท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ถ้าท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป

สัจธรรมคำสอนขององค์พระศรีอริยเมตไตรย

Dhammaสัจธรรมคำสอนขององค์พระศรีอริยเมตไตรย

  1. ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
  2. ให้รักใคร่เมตตาปราณี ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์
  3. ผู้เป็นลูกต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณ และเชื่อฟังพ่อแม่บังเกิดเกล้า ถ้าลูกไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ก็จะได้รับผลกรรมทันตา เมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นสัตว์  อ่านเพิ่มเติม สัจธรรมคำสอนขององค์พระศรีอริยเมตไตรย