คลังเก็บหมวดหมู่: ผลงานนักเรียน

รวมผลงานนักเรียนต่างๆ

ผลงานนักเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

10 11 12

โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ อ่านเพิ่มเติม ผลงานนักเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญเงิน  ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 4 – ม. 6  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559

1stdarea59

อ่านเพิ่มเติม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559