แนะแนวเรียนต่อ….

อบรมนักเรียนหน้าเสาธง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559


ช่วงนี้เป็นเทศกาลสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม. 3 กับ ชั้น ม.6  เพราะต้องจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้ว เราจะต้องหาที่เรียนต่อใหม่ ตามวัฏจักรแห่งการเรียน รู้กันไหมว่า มีที่เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง แล้วต้องทำอย่างไรจึงจะเข้าไปเรียนได้ เราต้องเตรียมตัวกันแต่เนิ่น ๆ นะ น้อง ๆ ม. 1 , ม. 2 , ม. 4 , ม. 5 ก็ต้องฟังไว้ด้วย…

มาดู ของ ม. 3 ก่อน ม. 3 นี่  มีอยู่ 2 เส้นทางหลัก ๆ ให้เราเลือกเดินกัน เราต้องเลือก ต้องตัดสินใจ  คือ 1) สายอาชีพ และ 2) สายสามัญ

1. สายอาชีพ ก็เช่น  1) วิทยาลัยเทคนิคเสาเดียวที่ใกล้เรา หรือจะไปที่วิทยาลัยเทคนิคในตัวจังหวัดทุกจังหวัดแหละ ของเราก็ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และก็ 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีอยู่ทุกจังหวัด ถ้าจังหวัดเราก็  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (อศน. ใกล้ ๆ กับ สุระนารี แถว ๆ ตึก ไอที พลาซ่า นั่นแหละ  ใช้เวลาศึกษา  3 ปี จบมาก็จะได้วุฒิ ปว.ช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จบแล้วมีทักษะการทำงาน สามารถออกไปสมัครหางานทำได้  เขาเน้นทักษะอาชีพอยู่แล้ว  ถ้าสมัครงานพร้อม ๆ กัน จะมีเงินเดือนดีกว่า คนที่เรียนจบสายสามัญซะอีก แต่ถ้าทำงานแล้วเขาวัดกันที่ฝีมือนะ  เมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถเรียนต่อระดับสูงขึ้นได้เช่นกัน  เรียกว่าระดับ ปว.ส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) เรียนอีก 2 ปี  จบแล้วมีทักษะทำงานได้เลย ทำให้หางานได้ง่าย  หากยังไม่อยากทำงาน หรือทำงานมาแล้ว อยากเรียนต่ออีก ก็สามารถเรียนต่อได้ ในระดับปริญญาตรี  เรียนอีก 2 ปี ก็รับปริญญาได้เหมือนกัน ไม่แตกต่างจากสายสามัญ  ต่างกันตรงที่ เรียนเป็นท่อน ๆ เป็นช่วง ๆ มีเวลาให้หยุดพักเหนื่อย ที่ครูแนะนำ 2 ที่นี่เพราะเป็นของรัฐบาลนะ ถ้าของเอกชนนี่จังหวัดเราก็มีอีกหลายที่อยู่ ลองสอบเข้าของรัฐบาลก่อน จะได้ประหยัดเงินพ่อแม่ ยังไง ก็ลองเอาไปคิด แล้วปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองดูนะ มีเวลาอีกไม่มากแล้วพี่ ม. 3

2. ส่วนสายสามัญ ก็มาต่อ ชั้น ม. 4 – 6 ในโรงเรียนมัธยมเหมือนโรงเรียนเราที่เราเรียนนี่แหละ เรียน 3 ปี จบ ม. 6 ได้วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย ออกไปสมัครงานได้ แต่จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เพราะทักษะจะสู้สายอาชีพไม่ได้ ฉะนั้น ต้องเรียนต่อระดับปริญญาตรีอีก 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี แล้วแต่คณะ/สาขาที่เราเลือกเรียน ต้องเรียนยาวรวดเดียว จะได้วุฒิปริญญาตรีเลย  แต่ว่าหากไม่จบก็วืดเลยเช่่นกัน

ในสายสามัญถ้าจบ ม. 6 จะเข้ามหาวิทยาลัย ต้องสอบแข่งขันกันเข้าด้วยอัตราการแข่งขันที่สูง  มีสองระบบที่เห็น ๆ  1) สอบตรง/สอบโค้วต้า  รับที่มหาวิทยาลัยโดยตรง รับสมัครอยู่ประมาณช่วงเทอม 2 นี่แหละ ยังไงให้รีบหาที่เรียนให้ได้กันไว ๆ ก็แล้วกัน จะได้ไม่เครียดกันตอนจะจบ 2) เรียกว่า ระบบ Admission กลาง  เป็นระบบที่ต้องสอบสะสมคะแนนไว้ก่อน แล้วรอยื่นพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ โดยเลือกได้ 4 อันดับ หากคะแนนอยู่ในช่วงที่มหาวิทยาลัยรับเราก็จะติด เราก็จะได้เข้าเรียน แต่หากคนเก่ง ๆ ไปกองรวมกันที่ที่เราเลือก เขาก็เอาคนเก่งไปแทนเรา คะแนนเราก็ไม่ถึง เราก็ไม่ได้ คะแนนที่ยื่นในระบบมาจากไหนบ้าง มาดูกัน    คะแนนที่ใช้ยื่นระบบ Admission มาจาก 4 ส่วน รวม 30,000 คะแนน  โดย 2 ส่วนแรก มาจาก  1) เกรดเฉลี่ยของเราที่เราเรียนที่โรงเรียนนี่แหละ  คะแนนเต็ม 6,000 คะแนน  2) คะแนนจากการสอบ O-net  คะแนนเต็ม 9,000 คะแนน  รวม 1) 2) คะแนนเต็มก็ 15,000  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ส่วนที่ 3 และ 4  อีก 50%  มาจาก คะแนน GAT/PAT รวมกัน 15,000 คะแนน โดยสัดส่วนคะแนน จะแล้วแต่คณะและมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปประมาณ  GAT จะประมาณ  20%  PAT จะประมาณ  30%  โดย GAT จะเป็นความรู้ทั่วไป  PAT เป็นความถนัดแต่ละสาขา เช่น  แพทย์  ครู  วิศวะ  แต่ละคณะจะใช้ยื่นไม่เหมือนกัน เราต้องศึกษาและเตรียมตัวให้ดี  เราแข่งกันทั่วประเทศเลยนะ Admission เนี่ย ทีนี้ก็มาดูขั้นตอนการเลือกว่าเราจะเลือกคณะอะไร มหาวิทยาลัยอะไร มันต้องมีเทคนิคอีก โดยต้องมาดูสถิติคะแนนย้อนหลังของแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย   แล้วมาเทียบกับคะแนนของเรา ว่ามีโอกาสแข่งกับคนอื่น ๆ ได้หรือไม่  ไม่ใช้เลือก ๆ ไป โดยไม่มีข้อมูลอะไรเลย เราก็จะพลาดได้ง่าย  ต้องมาวัดใจกันอีกก็ตอนเลือกนี่แหละ ถ้าไม่อยากปวดหัว ตั้งใจเรียนและสอบให้ได้คะแนนดี ๆ จะได้ไม่ต้องมาคิดมาก คนเก่งเลือกอะไรก็ติด….ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย แหล่งโดยตรง เอ้า  คลิก

นอกจากระเรียนต่อแบบที่ครูบอกมาทั้ง 2 อันแล้วเนี่ย ยังมีที่ให้เลือกเรียนอีกหลายที่นะ  เช่น  จบ ม. 3 ไปสอบเข้า  โรงเรียนดุริยางค์ทหาร  ,  สอบการรถไฟ , สอบโรงเรียนเน้นวิทย์  ,  วิทยาลัยพละ  , วิทยาลัยนาฏศิลป์ , สอบเข้าช่างฝีมือทหาร  หาข้อมูลเพิ่มเติมนะ มีเวลาอีกไม่มากแล้ว….

ส่วน ม. 4 , ม. 5 ก็มี นะ  ไปสอบดู  โรงเรียนเตรียมทหาร   ใครอยากเป็นทหารตำรวจ สายสัญญาบัตร พวกนายร้อย ต่าง ๆ รีบเตรียมตัว แล้วไปสมัครสอบกันซะ

ส่วน ม. 6 กีมีอีกเยอะนะ  เช่น วิทยาลัยพยาบาล  ,  นายสิบ  .  พลตำรวจ  , จ่าทหารอากาศ , จ่าทหารเรือ  , พานิชย์นาวี  อีกมากนะ  ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม  สำคัญคือเตรียมตัวให้ดี ๆ  ช่วงนี้ต้องงดกิจกรรมทั้งหลายก่อนมาใส่ใจกับโอาสสำคัญของชีวิตก่อนนะ  ด้วยความปรารถนาดีจาก  ครูโอ้ออนไลน์…

ครูโอ้ออนไลน์

Comments

comments