คลังเก็บหมวดหมู่: แนะแนวการศึกษา

แนะแนวเรียนต่อ….

อบรมนักเรียนหน้าเสาธง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559


ช่วงนี้เป็นเทศกาลสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม. 3 กับ ชั้น ม.6  เพราะต้องจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้ว เราจะต้องหาที่เรียนต่อใหม่ ตามวัฏจักรแห่งการเรียน รู้กันไหมว่า มีที่เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง แล้วต้องทำอย่างไรจึงจะเข้าไปเรียนได้ เราต้องเตรียมตัวกันแต่เนิ่น ๆ นะ น้อง ๆ ม. 1 , ม. 2 , ม. 4 , ม. 5 ก็ต้องฟังไว้ด้วย…

มาดู ของ ม. 3 ก่อน ม. 3 นี่  มีอยู่ 2 เส้นทางหลัก ๆ ให้เราเลือกเดินกัน เราต้องเลือก ต้องตัดสินใจ  คือ 1) สายอาชีพ และ 2) สายสามัญ อ่านเพิ่มเติม แนะแนวเรียนต่อ….

การเรียนรู้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกแบบไร้ทิศทาง


การเรียนรู้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกแบบไร้ทิศทาง

คลื่น ลูกใหม่ทุกลูกล้วนต่อยอดมาจากซากของคลื่นลูกเก่า ประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษา ประสบการณ์ของคนอื่นก็มีไว้ศึกษา จงเรียนรู้จากบทเรียนชีวิตของคนอื่น ใช้ประโยชน์จากมันเฉกเช่นว่ามันเป็นของเรา

ประวัติศาสตร์ มีทั้งเรื่องที่ดี และไม่ดี  ซึงมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังทั้ง 2 อย่าง  สิ่งไหนดี เราก็เอามาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  ส่วนสิ่งไม่ดี เราก็ศึกษาไว้เป็นอุทาหรณ์ เป็นภูมิคุ้มกัน โดยไม่ประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ไม่ดีนั้น เพราะจะทำให้เรามีโอกาสสูงที่จะประสบปัญหา เหมือน ๆ กับที่เราศึกษาจากประวัติศาสตร์นั้น อ่านเพิ่มเติม การเรียนรู้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกแบบไร้ทิศทาง

วิธีอ่านหนังสือให้เข้าใจ ในแบบของครูโอ้

การอ่านเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ศึกษาหาความรู้ วิธีการอ่านอย่างไรให้เข้าใจในเรื่องที่อ่าน สามารถจับประเด็นที่สำคัญได้ สามารถนำข้อมูล ไปใช้คิดวิเคราะห์ในการทำข้อสอบ และใช้ประกอบการคิด ตัดสินใจ ในชีวิตประจำวัน หลายคนมักบ่นกันประจำว่า อ่านแล้วจำไม่ได้ อ่านแล้วไม่เข้าใจ

  • กรณีอ่านแล้วจำไม่ได้ เพราะไม่มีสมาธิในขณะอ่าน คืออ่านให้มันจบๆ ไป เท่านั้น อ่านเอาปริมาณ ว่าได้อ่าน ไม่ได้เน้นคุณภาพของการอ่าน มันก็จำไม่ได้ หรือบางคนก็อ่านแบบจำ เหมือนนกแก้วนกขุนทอง อาศัยจำเอาเป็นประโยค เป็นถ้อยคำ คือไม่เข้าใจที่มาที่ไป ไม่เข้าใจเนื้อหา เมื่อเวลาผ่านไปซักพักก็ลืม หรือบางครั้งหกล้มก็ลืมแล้ว แต่การจำแบบนี้ ไม่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ เพราะ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ก็จะนำไปใช้ไม่เป็น นำไปใช้สอบในห้องเรียนก็ได้เฉพาะส่วนของความจำแบบตรงๆ พลิกแพลงก็ไม่ได้ เรียกว่าเรียนจบไป ก็ลืมหมด หรือ คืนครูหมดแล้ว ประมาณนั้น อ่านเพิ่มเติม วิธีอ่านหนังสือให้เข้าใจ ในแบบของครูโอ้