คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมห้องที่ปรึกษา

ห้องเรียนที่ปรึกษาของครูณัฏฐชัย ฉลาด (ครูโอ้ออนไลน์)

จะจบแล้วนะ อีกไม่กี่เดือน สำหรับ ม. 3 ปีการศึกษา 2559

3559

นักเรียนและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม จะจบแล้วนะ อีกไม่กี่เดือน สำหรับ ม. 3 ปีการศึกษา 2559

“พ่อแม่รักและเป็นห่วงเรามากที่สุด” จงอย่าทำให้ท่านเสียใจ อ่านแล้วบอกรักพ่อแม่ด้วยนะ…

คำพ่อแม่สอนลูก

อ่านเพิ่มเติม “พ่อแม่รักและเป็นห่วงเรามากที่สุด” จงอย่าทำให้ท่านเสียใจ อ่านแล้วบอกรักพ่อแม่ด้วยนะ…