คลังเก็บป้ายกำกับ: ครูโอ้ออนไลน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครู

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จำนวนห้องเรียนที่เข้าร่วมประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดจำนวน 16 ห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ว่านอกจากนักเรียนจะมีความสามารถในการออกแบบ สร้างสรรค์ ทำพานได้เก่งแล้ว นักเรียนยังมีความรักสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

พานที่2

หลับนานแล้ว ตื่นมาพักบ้าง เดี๋ยวเหนื่อย…

เกิดขึ้นในห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องหนึ่ง มีนักเรียนหลังห้องเริ่มหมอบเรียน สักพักเริ่มหลับตาเรียน สักพักเริ่มมีเสียงแปลกดัง ไม่รู้ว่าจะดุนักเรียนยังไง เพื่อไม่ให้บรรยากาศในห้องเรียนเสีย เพราะคนหลับน้อยกว่าคนเรียน เลยแกล้งพูดดังๆ ว่า 
ตื่นมาเรียนบ้าง เดี๋ยวเหนื่อยเพื่อนๆ พากันขำ แต่นักเรียนคนนั้นก็ยังหลับเหมือนเดิม …… (รู้สึกว่ามุขไม่ฮาพาเครียดนะเนี่ย…)

อ่านเพิ่มเติม หลับนานแล้ว ตื่นมาพักบ้าง เดี๋ยวเหนื่อย…