คลังเก็บป้ายกำกับ: สาระธรรม

สัจธรรมคำสอนขององค์พระศรีอริยเมตไตรย

Dhammaสัจธรรมคำสอนขององค์พระศรีอริยเมตไตรย

  1. ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
  2. ให้รักใคร่เมตตาปราณี ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์
  3. ผู้เป็นลูกต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณ และเชื่อฟังพ่อแม่บังเกิดเกล้า ถ้าลูกไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ก็จะได้รับผลกรรมทันตา เมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นสัตว์  อ่านเพิ่มเติม สัจธรรมคำสอนขององค์พระศรีอริยเมตไตรย