หลักการสำคัญอย่างไร

อบรมนักเรียน 

            มาฟังดูกัน…เอ้า…ยกตัวอย่างง่ายๆ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราสามารถคิด บวก ลบ คูณ หารได้ แต่อาจทำผิดก็ได้ ถ้าเราไม่รู้หรือไม่สนใจหลักการของมัน  คงไม่มีใคร บวก ลบ คูณ หาร ไม่เป็น นักเรียนลองคิดเลขข้อนี้ดูนะ   ฟังโจทย์นะ

จงหาค่านิพจน์ต่อไปนี้   2 + 2 x 2 – 2

ง่ายไหม… ใครตอบ 6    2     0     4  คำตอบพวกนี้มักจะมีอยู่ในตัวเลือกเสมอ เป็นกับดัก สำหรับดักคนไม่แม่นหลักการ  เฉลย….

6 คิดได้ครับ แต่ยังคิดไม่เป็นไปตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ทำให้ได้คำตอบที่ไม่ถูก

2 พวกนี้จินตนาการมาก คิดมาก แต่ก็ยังขาดความรู้หลักการทางคณิตศาสตร์

0 พวกนี้เหมือนกับคนตอบ 2 นั่นแหละ ไม่รู้หลักการ เลยมั่วๆ เดาไป โอกาสถูกก็ยาก

4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

            อันนี้ใช้หลักการทางเครื่องหมายคณิตศาสตร์  มาช่วยแก้ปัญหา…. คือ   () ,  ^  ,  * / ศักย์เท่ากัน ,  + – ศักย์เท่ากัน โดยพวกที่ศักย์เท่ากัน เขาให้คำนวณจากซ้ายไปขวา  นี่เป็นหลักสากลทางคณิตศาสตร์ ถ้าเราไม่รู้หลักการทางคณิตศาสตร์ แม้โจทย์ง่ายๆ เราก็จะทำไม่ได้….

ทีนี้มาเข้าเรื่องที่ครูจะฝากพวกเราวันนี้  คือว่า พวกเราเพิ่งเกิดมาไม่นาน ประสบการณ์ด้านต่างๆ เรายังน้อย ความรอบรู้บางอย่างเราไม่รู้ ทำให้เราคิดตัดสินใจทำอะไรที่ผิดพลาดได้ง่าย สำคัญตรงที่ เรามักคิดว่าตัวเราทำถูก เราจึงไม่ฟังใคร นี่แหละคือปัญหาล่ะ ยกตัวอย่างใกล้ตัว เช่น

การแต่งกาย  บางคนบอก การแต่งกาย แต่งยังไงก็ได้ ไม่หนักหัวใคร ไม่ได้ขอเงินใครมาซื้อใส่ ไม่ได้ไปใส่บนหัวใคร มันก็จริง แต่หลักสากลเขาไม่ได้คิดแบบเรา คนที่แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ถูกระเบียบ มันคือการไม่เคารพสถานที่ ไม่เคารพบุคคล ไม่เคารพเจ้าของสถานที่ ถ้าเราไม่เคารพเขา ไม่ให้เกียรติเขา  เขาก็จะไม่ให้เกียรติเราและไม่เคารพเราเช่นกัน ยิ่งถ้าเป็นผู้น้อยแล้วไปทำตัวแบบนี้กับผู้หลักผู้ใหญ่ นึกดูว่าเราจะได้รับความเมตตา หรือ โอกาสดีๆ จากผู้ใหญ่หรือเปล่า ใครที่แต่งกายไม่เหมาะสมอยู่ ให้รู้ไว้ว่าเราอาจพลาดโอกาสดีๆ ในชีวิตไปก็ได้

การขาด การลา การหนีเรียนของนักเรียนก็เช่นกัน บางคนเห็นเพื่อนขาด ก็ขาดตามเพื่อน เห็นเพื่อนหนีก็หนีตามเพื่อน เห็นเพื่อนลาก็ลาตามเพื่อน  โดยไม่รู้หรือละเลยไปว่า ถ้าเวลาเรียนในแต่ละวิชาไม่ถึง 80% เราจะไม่มีสิทธิ์สอบ ยิ่งกว่านั้น ถ้าเวลาเรียนไม่ถึง 60% เราต้องเรียนซ้ำ ถ้าเราคิดจะขาดเรียน หนีเรียน หรือลาเรียน เราต้องตรวจสอบแต่ละวิชาว่า เวลาเรียนเราใช้สิทธิ์ไปแล้วกี่ครั้ง ขาดได้อีกกี่ครั้ง เรียนทันเพื่อนหรือเปล่า ค้างงานหรือเปล่า ครูนัดสอบหรือเปล่า ด้วย… ไม่ใช่อ้างแต่ว่า เพื่อนก็ขาดหลายวัน ไม่เห็นติดเลย

สรุปนะ  ถ้าใครละเลยหลักการ แม้เรื่องง่ายๆ ก็ทำพลาดได้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร เราจะทำเรื่องนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร สะเปะ สะปะ หาโอกาสประสบผลสำเร็จยาก เหมือนมวยวัด กับ มวยค่าย แม้มวยวัดจะแข็งแกร่งแค่ไหน มวยค่ายก็จะแก้ทางมวยได้ และมีโอกาสเข้าสู่ระดับชาติ และระดับโลกได้  ส่วนมวยวัด มักจะสร้างความฮือฮาเป็นครั้งคราวเท่านั้น ไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควร เป็นที่น่าเสียดายความสามารถเป็นอย่างยิ่งนั่นเอง….

ครูโอ้ออนไลน์

Comments

comments